2017. augusztus 7., hétfő

Néhány tanács az Európai Stroke KonferenciáhozSome Recommendations to address The Burden of stroke in Europe- Oruen- the CNS Journal

Néhány tanács az Európai Stroke Konferenciához

Article by Jon Barrick, SAFE President
Oruen – The CNS Journal – Volume 3 Issue 1 – July 2017
What happens in Europe is that a person who has a stroke for example in Catalonia, Spain, and a person who has a stroke in Bulgaria will not receive the same care, which influences their chances of survival.
Mi történik itt Europában, ha például valaki Spanyolországban kataloniában kap stroket és mi történik ugyanebben az esetben például Bulgáriában.. Biztos, hogy nem ugyanolyan ellátásban részesülnek.
Stroke Alliance for Europe (SAFE) is a non-profit-making organisation that is a coalition currently of 30 Stroke Support Organisations from across Europe. These Stroke Support Organisations (SSO’s) mutual goal is to drive stroke prevention and care up the European and national political agendas, preventing stroke through education, and supporting stroke care and patient centered research. SAFE aims to raise awareness of the major impact stroke has on individuals, and on the health and economy of Europe.
A SAFE az Eurpai Nonprofit Egyesületek ernyőszervezete feladatának érzi, hogy megtalálja azokat a lehetőségeket politikai, oktatási,  megelőzési és rehbilitációs vonalon, hogy egy egységes európai koncepció alakuljon ki a stroke megelőzése és rehabilitációja vonatkozásáan. Ez volt 2017. májusában megtartott nemzetközi stroke konferencia fő témája, melyet a nemzetközi és nemzeti parlamentek elé fognak terjeszteni.
The Burden of Stroke in Europe Report, commissioned by SAFE, conducted by King’s College in London and published in May 2017, has projected that between 2015 and 2035, overall there will be a 34% increase in the total number of stroke events in the EU (from 613,148 in 2015 to 819,771 in 2035). This means that stroke prevention should be a high priority for governments and health care systems. The research findings indicate that stroke is widely undertreated, with the risk factors not being controlled and treated the way they should be.
Ez azért égető kérdés, mert az elkövetkezendő 20 évben 34%-al fog a stroke betegek száma növekedni. Ezért a stroke prevenciójának minden nemzet politikájában és az egészség ellátásban  magas prioritással kell bírnia. A stroke indikációját kutatni kell a stroke-al kapcsolatos ismeretek szerte a világon alacsony színvonalúak és a rizikó faktorok sincsenek megfelelően kontoll alatt. Mutat rá ezekre a tényezőkre a Burden of Stroke in Europe Report

2017. július 6., csütörtök

A stroke megtörtént: Hogyan térhetünk vissza az életünkbeStroke hírek  Európai  kutatások,  SAFE (Stroke Alliance For Europe) információk
Stroke happened: How to return to your life #StrokeEurope

A stroke megtörtént: Hogyan térhetünk vissza az életünkbe

“I was a Norwegian Air Force Colonel, stationed in England, and one Sunday evening, when I was going to bed, I walked around the living room, turning off the lights and suddenly I fell and couldn’t move. I dragged myself to the telephone; the ambulance arrived almost immediately and took me to hospital where they found that I had suffered a big stroke.
A Norvégiai Légierő ezredese voltam, Angliában állomásoztunk, amikor egy szombat este  a a nappalin keresztül igyekeztem az ágyamba. Éppen a villanyt oltottam el, amikor hirtelen azt éreztem, hogy nem tudok mozogni.. azonnal hívtam az ambulanciát, ők rögtön meg is érkeztek és kórházba vittek, ahol megállapították, hogy súlyos stroket kaptam.
When I started rehabilitation, I didn’t have any balance at all, it took me two weeks to sit up, after that I learned to get from the bed to a wheelchair and after two months I was able to walk. Once my blood pressure stabilized with medication, I got into the swimming pool with assistance. I didn’t have enough balance to know if I was on my back or front. I was taught to swim again and one day I climbed up to the diving platform about 3 meters up and dived into the water.
Amikor elkezdődött a rehabilitációm egyáltalán nem tudtam mozogni, egyensúlyozni, két hétbe telt, amíg fel tudtam ülni, majd megtanultam az eljutást a kerekesszékig, további két hónap kellett, hogy megtanuljak járni. Amint a vérnyomásomat stabilizálták a megfelelő gyógyszerekkel, elindultam az uszodába segítséggel. Eleinte csak az egyszerű mell és hátúszás ment, majd egy napon képes voltam 3 méter magasságból a vízbe ugrani.


As an Air Force Colonel, it was very hard when they told me I couldn’t go back to work and, during the rehabilitation period, I got very depressed. My therapists saw that one day I was making progress and the next day I wasn’t. It was more difficult when I got back to Norway, having been an active person, taking initiatives and now I was just sitting there. That is a tremendous challenge because it is a completely new life that you move into.”
Mint a légierő ezredesének, nagyon nehéz volt tudomásul vennem, hogy nem térhetek vissza a munkahelyemre – így az egész rehabilitációs időszak alatt depressziós voltam. Szakembereim egy napon közölték, hogy olyan mértékben haladt előre a rehabilitációm, hogy a kezelés befejeződött. Nagyon nehéz volt visszatérni Norvégiába, ahol mindig aktívan dolgoztam. Ez egy nagyon megrázó változás, el kell kezdeni egy teljesen új életet.

(Male stroke survivor, 50+, Norway)       ( 50 feletti férfi Norvégiából)